Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dashboard Welzijn Dienstverlening welzijn en gezondheid

Dashboard Welzijn

Ben je HR-businesspartner, HR-specialist of behoor je tot het leidinggevend top- of middenkader? Het Dashboard Welzijn geeft je in een oogopslag informatie over de ziekteafwezigheden. Met die data maak je gerichte keuzes voor het absenteïsme- of welzijnsbeleid van je organisatie.

Wat is het Dashboard Welzijn?

Het Dashboard Welzijn geeft inzichten in de huidige afwezigheidscijfers. De voornaamste functie van het Dashboard Welzijn is het laten zien van ziekte-indicatoren. Het biedt onder meer een antwoord op vragen als:

  • Hoe zit het met de ziektecijfers binnen mijn afdeling of entiteit?
  • Hoe vertaalt het actieplan rond absenteïsme zich in cijfers?
  • Zijn er bepaalde groepen personeelsleden meer of langer afwezig?
Opgelet

Het gaat dus om een beschrijving van de historiek. Het dashboard biedt geen antwoord op de waaromvraag. Daarvoor zijn binnenkort andere tools beschikbaar.

Die informatie dient als extra toevoeging om op een evidence-based manier beleid te voeren binnen een afdeling, departement of agentschap binnen de Vlaamse overheid. Het Dashboard Welzijn kan dus input leveren voor de evaluatie van het huidige beleid of om een nieuw beleid op te starten rond PTOW, welzijn en ziekte.

Wat is het doel van het Dashboard Welzijn?

Het is één van de tools die bijdraagt aan een werkplek waar iedereen zich goed voelt. Meer informatie vind je onder meer op de welzijnspagina en de pagina over gezonde levensstijl.

Bewustwording

De cijfers uit het dashboard zorgen voor een bewustwording van wat er binnen de entiteit en zelfs binnen de Vlaamse overheid speelt. HR kan inspelen op die parameters en zo meer betrokken zijn.

Ligt het gemiddelde hoger of lager dan het gemiddelde van de Vlaamse overheid? Wat kan een hoge meldingsfrequentie betekenen? In de voorbeeldanalyses gaan we daar dieper op in.

Alarmdrempels bepalen

Met het dashboard kan de organisatie ook haar eigen alarmdrempels bepalen. Wanneer gaat het goed met het absenteïsmebeleid en wanneer niet? Een benchmark met de Vlaamse overheid staat toe om te zien hoe de entiteit zich verhoudt met een gemiddelde binnen de Vlaamse overheid.

Actieplan opstellen

Een mogelijk doel voor de organisatie kan zijn om voor bepaalde indicatoren onder het gemiddelde van de Vlaamse overheid te zitten. Het dashboard geeft daar een zicht op en kan de basis vormen voor een actieplan. Dankzij het dashboard kan je vakbondsmedewerkers en management makkelijker en uniform informeren. De drempel naar het bijsturen van de aanpak wordt lager.

Wat kun je doen in het Dashboard Welzijn?

Hoe werkt het Dashboard Welzijn?

Het Dashboard Welzijn haalt de nodige ziektegegevens uit de rapporteringstool Cognos.

Als gebruiker zie je grafieken die de evolutie van verschillende indicatoren tonen. Je kan die filteren op basis van een aantal parameters (jaar, geslacht, statuut, leeftijd,…). De overzichtspagina van het dashboard toont de cijfers van de drie voorgaande jaren. In 2021 zal je dus de cijfers kunnen zien van 2018, 2019 en 2020. De grafieken per tabblad geven een overzicht van:

  • de ziekte-indicator per jaar, weergegeven voor de voorgaande 3 jaren.

  • de evolutie van de ziekte-indicator voor de afgelopen 3 jaar, weergegeven per maand.

  • de evolutie van de ziekte-indicator voor de laatste 13 volle maanden.

Zichtbaarheid gegevens

De privacy van de entiteit is enorm belangrijk. Afhankelijk van je functie en je entiteit, verschilt de inhoud van het dashboard. Je ziet enkel de gegevens van je eigen entiteit. Er is wel een benchmark opgenomen met het gemiddelde van alle diensten van de Vlaamse overheid die aangesloten zijn bij Vlimpers, waarmee je kan vergelijken.

Aan de slag met het Dashboard Welzijn

Als je het dashboard openklikt, kom je op een overzichtspagina terecht. Daar zie je een samenvatting voor de ziekteafwezigheid (in %), de gemiddelde ziekteduur (in dagen) en de meldingsfrequentie.

Wil je meer informatie? Bekijk dan de snelstartkaart over het Dashboard Welzijn(opent in nieuw venster).

Updates

Als er updates gebeuren in de tool, vind je hier de nodige informatie.

Privacy en GDPR

AgO verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Het dashboard geeft alle indicatoren per jaar of per maand weer. Zo laat het evoluties zijn, maar waarborgt het de anonimiteit. De cijfers en grafieken kunnen niet naar specifieke personen getraceerd worden.