Voor wie?

  • Je neemt een specifieke rol op zoals bijvoorbeeld leidinggevende, planner, preventieadviseur, vormingsverantwoordelijke, … en hebt hierdoor nood aan specifieke rapportering. Je vindt een overzicht van beschikbare rollen op webpagina over 'Toegangsbeheer in Vlimpers en Cognos'.
  • Je departement of agentschap maakt gebruik van de gemeenschappelijke dienstverlening van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO).

Wat?

Via de rapporteringstool Cognos vind je per rol horizontale mappen met alle nodige cijfergegevens vanuit Vlimpers, het gemeenschappelijk HR-managementsysteem van de Vlaamse overheid. Raadpleeg het gedetailleerd overzicht voor alle details per horizontale map(Excel bestand).

Lees meer op de webpagina ‘Rapportering’ over de rapporteringstools.

Goed om te weten
  • Een aantal rollen, zoals leidinggevenden of selectieverantwoordelijken, en ook HR-functies, kunnen specifieke rapporten over de Talent-modules Leren, Loopbaan, Ploeg, Profielbeheer en Rekrutering raadplegen via Vlimpers. Klik in de tegel ‘Rapportering’ (op de startpagina van Vlimpers) op de link ‘Rapportering Talent’. Je landt op een overzichtspagina die de inhoud van elk rapport weergeeft en aangeeft voor wie elke rapport beschikbaar is.
  • Als HR-functie heb je ook toegang tot alle rapporten bij HR-rapportering.