Nieuw: Map ’15. Audit Rekenhof personeelsbesparingen’ in Vlimpers-rapportenshop

Lees alle details verder in de pagina.

Voor wie?

  • Je hebt een HR-functie binnen de Vlaamse overheid.
  • Je departement of agentschap maakt gebruik van de gemeenschappelijke dienstverlening van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO).

Wat?

De Vlimpers-rapportenshop levert rapporten over gegevens uit Vlimpers(opent in nieuw venster), het gemeenschappelijk HR-managementsysteem van de Vlaamse overheid, en dit via de rapporteringstool Cognos. De rapporten geven je inzicht in de interne werking van je organisatie en maken onderbouwde beslissingen van het management mogelijk.

Via de Vlimpers-rapportenshop vind je verschillende mappen per thema: basis, demografie personeel, ziekte, … Raadpleeg het rapportenoverzicht van de Vlimpers-rapportenshop(Excel bestand) met detailinformatie.

Lees meer op de webpagina ‘Rapportering’ over de rapporteringstools.

Als HR-functie heb je ook toegang tot de nieuwe rapporten over PLOEG, Rekrutering en Leren bij specifieke rapportering.

Nieuwe en gewijzigde rapporten

Nieuwe rapporten

Aangepaste rapporten

Jaarlijkse rondvragen rond beleidsthema’s

Jaarlijks coördineert AgO een aantal rondvragen over bepaalde beleidsthema’s om de verschillende rapporteringsverplichtingen in kaart te brengen en beleidsvragen te beantwoorden. Je ontvangt de rondvragen telkens via een e-mailbericht, gericht aan de leidend ambtenaar, met jou als HR-businesspartner in kopie.

De nieuwe ‘cyclus’ start altijd met een rondvraag waarvan de e-mail eind december wordt verzonden en eindigt met de rondvraag verzonden eind juni. Je krijgt per rondvraag telkens een periode van twee weken voor opzoek- en verzamelwerk.

Hulp en ondersteuning

De algemene en infosessies op afspraak worden omgevormd naar een digitale formule via Vlimpers Leren. Meer informatie volgt zodra mogelijk.