Voor wie?

De Vlimpersmodule Planning is bestemd voor:

 • Personeelsleden in continudienst wie planning willen opmaken/opvolgen
 • Planners
 • HR-verantwoordelijken
 • Leidinggevenden

Van onderstaande entiteiten:

 • Agentschap Justitie en Handhaving
  • VCET (Vlaams centrum voor Elektronisch toezicht)
 • Agentschap Wegen en Verkeer
  • Vlaams Verkeerscentrum (VVC)
  • Vlaams Tunnelcentrum (VTC)
 • Opgroeien

Wat?

Vlimpers Planning is een module voor de werkplanning van continudiensten. De module zorgt ervoor dat de ingeplande medewerkers verloond worden volgens gepresteerde dienst(en). Bijvoorbeeld: weekenddienst, nachtdienst, …

De module Vlimpers Planning bestaat vandaag in twee vormen:

 • Vlimpers Planning On Premise is sterk geïntegreerd is met Vlimpers Kern HR.
 • Vlimpers Planning Cloud wisselt info uit met Vlimpers Kern HR op een gestandaardiseerde manier (uitwisseling vanuit de planningstool naar Vlimpers).

Goed om te weten: In de loop van 2022 wordt Vlimpers Planning On Premise afgebouwd zodat alle gebruikers op termijn Vlimpers Planning Cloud gebruiken.

Toegangsrechten

Meer info over hoe je toegang krijgt tot de module Planning vind je op de webpagina ‘Toegangsbeheer in Vlimpers’ ((opent in nieuw venster)).