Gedaan met laden. U bevindt zich op: Re-integratie van je medewerkers Welzijn van je medewerkers

Re-integratie van je medewerkers

Wat is je rol als leidinggevende bij de re-integratie van een medewerker na langdurige afwezigheid? Hoe zorg je ervoor dat de terugkerende medewerker zijn werk optimaal kan hervatten? Lees meer op deze webpagina.

Re-integratie voorbereiden

Als leidinggevende hou je tijdens de afwezigheid wegens ziekte of een (arbeids)ongeval contact met je medewerker. Dat doe je volgens de afspraken van je entiteit.

Uiterlijk 2 maanden na de start van de afwezigheid bekijkt de terugkeercoach samen met jouw medewerker of stappen naar werk al mogelijk zijn. Wanneer dit mogelijk is zal in overleg met jou de terugkeer naar de werkvloer worden voorbereid. Hierbij kunnen ook andere welzijnsactoren betrokken worden, onder andere de arbeidsarts, het HR-team, de terugkeercoach, de vertrouwenspersoon, de preventieadviseurs, …

Wanneer er geen specifieke noden zijn bij de werkhervatting, maak je zelf samen met je medewerker afspraken rond de werkhervatting. Wanneer blijkt dat er bij de werkhervatting ondersteunende maatregelen nodig zijn, dan neemt de terugkeercoach een coördinerende rol op en maakt die een concreet re-integratieplan op in overleg met jou en je medewerker. Deze ondersteunende maatregelen kun je tijdelijk of definitief inzetten met het oog op een succesvolle re-integratie :

  • Aanpassing van de werktijd: kortere dagen, minder dagen per week, meer pauzes, vroeger of later op de dag werken.
  • Aanpassing van het takenpakket: minder opdrachten (volume aangepast aan het werkregime), lager tempo, eenvoudigere of afgebakende taken, meer variatie in taken, geen deadlines, minder contact met derden, …
  • Aanpassing van de werkplek: samen of alleen, thuiswerk, meubilair, andere hulpmiddelen, …
  • Aanpassing van de mate van begeleiding of coaching: frequenter 1-op-1 overleg en meer feedbackmomenten, aanduiden van een meter/peter, inschakelen van een jobcoach.
  • Opleiding: vaktechnisch, persoonlijke vaardigheden (coping strategieën, communicatievaardigheden, time management, veerkracht versterken).

Terug aan de slag gaan kan bijdragen aan het verder herstel als de functie zinvol is voor de persoon, als de opdracht duidelijk is en als er opbouw in volume en complexiteit mogelijk is waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van de medewerker.

Goed om te weten: wanneer het niet mogelijk is om de nodige aanpassingen te voorzien in de oorspronkelijke functie, kan de terugkeercoach samen met je HR-verantwoordelijke helpen om naar een tijdelijk takenpakket in een andere functie, een ander team of afdeling te zoeken. Als er binnen de entiteit geen re-integratie mogelijk is, moeten de mogelijkheden bij andere entiteiten van de Vlaamse overheid worden onderzocht.

Terugkeercoaches

De terugkeercoaches van de entiteiten(Word bestand opent in nieuw venster) ondersteunen personeelsleden en leidinggevenden bij re-integratie. Zij kunnen bij het Agentschap Overheidspersoneel een basisopleiding rond re-integratie volgen en zich verder professionaliseren via het lerend netwerk van terugkeercoaches.

Schakel de terugkeercoach van je entiteit altijd in voor het bepalen van ondersteunende maatregelen. Informeer de terugkeercoach ook wanneer het personeelslid is gestart zonder ondersteunende maatregelen, maar die toch nodig zal hebben.

Ondersteuning van het Agentschap Overheidspersoneel

Om jou als leidinggevende te ondersteunen bij de re-integratie van je medewerkers én het uitbouwen van een re-integratiebeleid van je entiteit, heeft het Agentschap Overheidspersoneel 2 opleidingsmodules uitgewerkt:

Opleidingsmodule gespreksvaardigheden

Met de Vlimpers-module gespreksvaardigheden(opent in nieuw venster) kun jij je vaardigheden aanscherpen om vanuit een oprechte bezorgdheid contact te houden met je medewerkers die langdurig afwezig zijn en/of terug aan de slag willen gaan. Het is belangrijk dat je regelmatig polst hoe het met hen gaat en hoe jij hen kunt ondersteunen.

Opleidingsmodule ‘Bouwen aan een duurzaam re-integratiebeleid’

Weet je niet goed hoe je kan beginnen aan de opmaak van een duurzaam re-integratiebeleid? Of wil je het bestaande re-integratiebeleid kritisch onder de loep nemen? De Vlimpers-module Bouwen aan een duurzaam re-integratiebeleid(opent in nieuw venster) gaat dieper in op de verschillende stappen en betrokkenen bij het bouwen van een duurzaam re-integratiebeleid met een focus op de belangrijkste aandachtspunten. Het gaat verder dan je uitgeschreven beleidsdocument: het re-integratiebeleid moet ook gedragen en gekend zijn om deel te kunnen uitmaken van de cultuur van je entiteit. Wanneer je deze module helemaal doorlopen hebt, heb je concrete handvaten om op een gestructureerde en gedragen manier aan de slag te gaan met het re-integratiebeleid in jouw entiteit.