Wie moet dit deel invullen?

Een bedrijf, organisatie dient het deel Energie in te vullen wanneer:

  • de exploitatie een primair energieverbruik heeft van meer dan 0,1 petajoule
  • u voor de exploitatie ook het deelformulier luchtemissie moet invullen
  • de exploitatie een GPBV/IPPC bedrijf betreft

Wat gebeurt er met de gegevens?

Wat is de relevantie van het elektriciteitsverbruik/stoom- en energieproductie? Artikel 43 van Vlarem I stelt als volgt: een inrichting en/of een installatie dient overeenkomstig de EU-richtlijn 96/61/EG van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging zo te worden geëxploiteerd dat: 4° de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt. Vandaar dat gegevens over elektriciteitsverbruik worden opgevraagd. De stoom- en energieproductie worden gebruikt om te zien hoe doelmatig deze worden gegenereerd om opnieuw gebruikt te worden.

Wat moet ingevuld worden?

Het deelformulier Energiegegevens bestaat uit 3 tabellen.

TabelWat wordt gevraagd ?Wie moet invullen?
1De energiegegevens die voordien in het deel luchtemissies werden opgevraagd in rubriek 7 (nu op bedrijfsniveau ipv per installatie)

Bedrijven die het deelformulier Luchtemissies moeten invullen

2Vroegere gegevens uit rubriek 7 - deel IIA emissiegegevens (nu op bedrijfsniveau ipv per installatie)

GPBV/IPPC bedrijven

3

Elektriciteitsverbruik/jaar
Brandstoffenverbruik/jaar per brandstof.

Bedrijven met een energieverbruik van meer dan 0,1 petajoule

Voorbeelden:

  • Een IMJV-plichtige die aangeeft alleen te moeten melden omwille van het energieverbruik, vult alleen tabel 3 in het deel Energiegegevens in.
  • Als een bedrijf boven de drempelwaarde emitteert voor lucht moet het het deelformulier luchtemissies en de eerste tabel van het deelformulier energiegegevens invullen.
    Is dit bedrijf ook een GPBV/IPPC-bedrijf, dan moet het ook de tweede tabel invullen van het deelformulier energiegegevens.
    Heeft dit bedrijf ook een primair energieverbruik van meer dan 0,1 petajoule, dan moet het ook de derde tabel invullen.

Hoe het deel Energie invullen?