Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel Energie Delen van het IMJV

Deel Energie

Als u bent aangemeld in het IMJV-loket ziet u bovenaan meerdere tabbladen. Is er in uw IMJV-dossier een tabblad ‘Energie’? Dan kunt u in dat deel Energie al uw gegevens rapporteren over energieverbruik en -productie (2023) zoals vastgelegd in het VLAREM.

Wie moet dit deel invullen?

Een bedrijf of organisatie moet het deel Energie invullen als

  • de exploitatie een finaal energieverbruik heeft van ten minste 0,1 petajoule en/of
  • u voor de exploitatie ook het deelformulier luchtemissie moet invullen en/of
  • de exploitatie een GPBV/IPPC-bedrijf betreft.

Wat moet er ingevuld worden?

Het deelformulier Energiegegevens bestaat uit 3 hoofdstukken:

HoofdstukWat wordt er gevraagd?Wie moet het invullen?
1Elektriciteitsgebruik

Bedrijven die het deelformulier Luchtemissies moeten invullen

2Productie van warmte en/of stoom en/of elektriciteit

GPBV/IPPC-bedrijven

3

Elektriciteitsverbruik/jaar
Brandstoffenverbruik/jaar per brandstof.

Bedrijven met een finaal energieverbruik van ten minste 0,1 petajoule

Het is mogelijk dat een exploitatie meerdere hoofdstukken moet invullen.

Hoe het deel Energie invullen?