Met het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) kan een bedrijf of instelling gegroepeerde gegevens bezorgen aan de milieuadministraties van de Vlaamse overheid.

U moest het IMJV uiterlijk op 14 maart 2024 ingediend hebben. Hebt u de deadline niet gehaald? Dien uw dossiers alsnog zo snel mogelijk in.

Waarom?

De gegevens uit alle ingediende IMJV’s worden door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) gebruikt ter ondersteuning van het beleid en om lokale, Europese en internationale rapporteerverplichtingen na te komen.

Meer informatie

Voor het IMJV werken volgende entiteiten van de Vlaamse overheid samen: Departement Omgeving, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).