Met het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) kan een bedrijf of instelling gegroepeerde gegevens bezorgen aan de milieuadministraties van de Vlaamse overheid.

Brief ‘Aangifte van het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) 2024’

Elke IMJV-plichtige (die gekend is) krijgt begin februari 2024 een uitnodigingsbrief met als onderwerp ‘Aangifte van het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) 2024’ voor het invullen van het IMJV. In die brief staat:

  • voor welke vestiging(en) u welke gegevens van 2023 moet rapporteren
  • welke delen ingevuld en ingediend moeten worden (afhankelijk van o.a. de milieuvergunningstoestand van de IMJV-plichtige exploitatie)
  • meer info over de toegang tot het online IMJV-loket.

Wanneer en hoe?

Het IMJV 2024 (over het productiejaar 2023) moet ingediend worden

  • via het online IMJV-loket
  • uiterlijk op 14 maart 2024.

Op basis van de milieuvergunningstoestand en eventuele voorgaande rapporteringsgegevens staan bepaalde gegevens van uw online IMJV-dossier al vooringevuld.

Waarom?

De gegevens uit alle ingediende IMJV’s worden door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) gebruikt ter ondersteuning van het beleid en om lokale, Europese en internationale rapporteerverplichtingen na te komen.

Meer informatie

Voor het IMJV werken volgende entiteiten van de Vlaamse overheid samen: Departement Omgeving, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).