Met het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) kan een bedrijf of instelling gegroepeerde gegevens bezorgen aan de milieuadministraties van de Vlaamse overheid.

Het IMJV-loket is offline tot de volgende imjv-campagne (voorjaar 2024).

Waarom?

De gegevens uit alle ingediende IMJV’s worden door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) gebruikt ter ondersteuning van het beleid en om lokale, Europese en internationale rapporteerverplichtingen na te komen.

Meer informatie

Voor het IMJV werken volgende entiteiten van de Vlaamse overheid samen: Departement Omgeving, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).