Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel Water Delen van het IMJV

Deel Water

Als u bent aangemeld in het IMJV-loket ziet u bovenaan meerdere tabbladen. Is er in uw IMJV-dossier een tabblad ‘Water’? Dan kunt u in dat deel Water al uw wateremissiegegevens van 2023 rapporteren, zoals vastgelegd in het VLAREM. De zogenaamde ‘vaste gegevens’ werden door de betrokken administratie gevalideerd en vooraf ingevuld. U kunt deze gegevens indien nodig aanpassen.

Wie moet het deel Water invullen?

Uw bedrijf is verplicht het deel Water van het IMJV in te vullen indien uw bedrijf de voorbije jaren de vrachtdrempel overschreden heeft.

Dat wil zeggen dat uw bedrijf:

  • ofwel zelf drempeloverschrijdingen gemeld heeft in het IMJV 2020, 2021 en/of 2022
  • of dat het afvalwatermeetnet van de VMM drempeloverschrijdingen gemeten heeft voor de jaren 2020 tot en met 2023.

Het maakt geen verschil of het afvalwater geloosd wordt in oppervlaktewater, riolering of afgevoerd wordt naar een private waterzuiveringsinstallatie.

Als u het deel Water onterecht hebt ontvangen, duidt u in deel Water van het online IMJV-loket ‘Ik heb geen watergegevens te rapporteren’ aan.

Hoe het deel Water invullen?

Veelgestelde vragen