Wie moet het deel Water invullen?

Uw bedrijf is verplicht het deel Water van het IMJV in te vullen indien uw bedrijf de voorbije jaren de vrachtdrempel overschreden heeft.

Dat wil zeggen dat uw bedrijf:

  • ofwel zelf drempeloverschrijdingen gemeld heeft in het IMJV 2018, 2019 en/of 2020
  • of dat het afvalwatermeetnet van de VMM drempeloverschrijdingen gemeten heeft voor de jaren 2018 tot en met 2021.

Het maakt geen verschil of het afvalwater geloosd wordt in oppervlaktewater, riolering of afgevoerd wordt naar een private waterzuiveringsinstallatie.

Als u het deel Water onterecht hebt ontvangen, duidt u in deel Water van het online IMJV-loket ‘Ik heb geen watergegevens te rapporteren’ aan.

Hoe het deel Water invullen?

Veelgestelde vragen