Procedure

Op de website van de federale overheidsdienst Financiën kunt het aanvraagformulier downloaden. U stuurt het formulier naar de bevoegde Dienst Uittreksels van het Kadaster of geeft het af aan het loket. Op de website van de FOD Financiën vindt u het lokale kantoor van het Kadaster ((opent in nieuw venster)) voor de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.

U ontvangt een overschrijvingsformulier. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u het kadastraal uittreksel.

U kunt de kadastrale gegevens van percelen online raadplegen op CADGIS ((opent in nieuw venster)).