Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tijdelijke vrijstelling betalingsverplichting voor emissievrij vrachtvervoer

Tijdelijke vrijstelling betalingsverplichting voor emissievrij vrachtvervoer

Vanaf 1 januari 2024 moeten emissievrije voertuigen tijdelijk geen of minder kilometerheffing betalen. Een OBU (On Board Unit) blijft wel verplicht.

Voorwaarden

 • Alleen emissievrije voertuigen komen in aanmerking voor de gunstmaatregel.

Een emissievrij voertuig is een voertuig dat geen of zeer weinig CO2 uitstoot. Het moet daarvoor voldoen aan specifieke voorwaarden vastgelegd in Europese wetgeving. Concreet moet het gaan om een zwaar bedrijfsvoertuig dat geen interne verbrandingsmotor heeft, of als het wel een interne verbrandingsmotor heeft, dat deze motor zeer weinig CO2 uitstoot (minder dan 1g CO2/km).

Bedrag

 • Emissievrije voertuigen met een MTT tot 4,25 ton moeten tot 31 december 2029 geen kilometerheffing betalen
 • Voor voertuigen zwaarden dan 4,25 ton wordt enkel de externe kostenheffing (het gedeelte van de kilometerheffing dat gerelateerd is aan de kosten veroorzaakt door luchtverontreiniging en geluidshinder) op nul gebracht. Het andere gedeelte van de heffing wordt als volgt verminderd:
  • 100% vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025
  • 80% vanaf 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026
  • 60% vanaf 1 januari 2027 tot en met 31 december 2027
  • 40% vanaf 1 januari 2028 tot en met 31 december 2028
  • 20% vanaf 1 januari 2029 tot en met 31 december 2029

Procedure

 • Voor nieuwe vrachtwagens die in aanmerking komen voor de tijdelijke vrijstelling of vermindering moeten de houders een nieuwe dienstverleningsovereenkomst sluiten met de dienstverlener. De dienstverlener zorgt dan automatisch voor een correcte verrekening.
 • Voor bestaande vrachtwagens die in aanmerking komen voor de tijdelijke vrijstelling of vermindering moeten de houders ofwel contact opnemen met hun dienstverlener voor een aanpassing van de registratie, ofwel moeten ze deze aanpassing zelf doen in hun account bij de dienstverlener. De dienstverlener zorgt nadien ook hier voor een correcte verrekening.