Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

Plattelandsontwikkeling is de tweede pijler van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). De Europese Unie heeft een menukaart met maatregelen gemaakt waaruit elke lidstaat of regio de maatregelen kan kiezen en vervolgens invullen op maat.

In Vlaanderen wordt dit Europees beleid uitgewerkt in een Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). Het zevenjarige programma bestaat uit maatregelen die het beste een meerwaarde kunnen leveren aan de Vlaamse landbouw en het Vlaamse platteland, zoals investeringssteun, vestigingssteun en agromilieumaatregelen.

Het eerste zevenjarige programma (PDPO I) liep in de periode 2000-2006. Het tweede programma (PDPO II) liep van 1 januari 2007 tot 31 december 2013. Op 13 februari 2015 heeft de Europese Commissie het derde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) goedgekeurd.

Het PDPO III-programma zet in op 4 strategische thema's:

  • jonge landbouwers en de toekomst van de Vlaamse landbouwsector
  • innovatie en opleiding
  • het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector, zowel economisch als ecologisch
  • het versterken van de vitaliteit van het platteland door een kwalitatieve inbedding van de sterk evoluerende Vlaamse landbouwsector.

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij vindt u een gedetailleerde beschrijving van het Programmeringsdocument(opent in nieuw venster).