Erkende personen, bedrijven en opleidingscentra (op basis van het VLAREL)

In de zoekmodule vindt u de lijsten met erkende personen, bedrijven en opleidingscentra die een erkenning hebben op basis van het VLAREL.

Bijv. technici gasvormige brandstof, ‘technici stookolietanks’, technici koeltechniek, airco-energiedeskundigen, opleidingscentra voor technici gasvormige brandstof, milieucoördinatoren, MER-coördinatoren…