Gedaan met laden. U bevindt zich op: MATIS (Materialeninformatiesysteem)

MATIS (Materialeninformatiesysteem)

De OVAM bouwt een nieuw datamonitoringsysteem: MATIS. Dat ‘Materialeninformatiesysteem’ moet niet alleen de productie van afvalstoffen meten, maar ze ook traceren in het recyclageproces en uiteindelijk hun toepassing in nieuwe producten in kaart brengen.

Doel van MATIS

De OVAM wil de input en output van inzamelaars en verwerkers aan elkaar kunnen koppelen om heel de keten in beeld te brengen, ook bij internationale recyclageketens. Op die manier kan Vlaanderen voldoen aan de nieuwe Europese rapporteerverplichtingen en een antwoord bieden op vragen zoals ‘Hoeveel van het selectief ingezamelde afval wordt effectief gerecycleerd?’, ‘Wat gebeurt er met de stromen die naar het buitenland vertrekken?’, ‘Hoeveel gerecycleerd materiaal en secundaire grondstoffen komen uiteindelijk in nieuwe producten terecht en waar?’…

Doelgroep

De melding moet gebeuren door de:

  • inzamelaar bedrijfsafval (IHM)
  • afvalverwerker en op- en overslag
  • inzamelaar van huishoudelijk afval.

Meer info

Alle praktische informatie over:

  • toegang tot MATIS en automatisering
  • deadlines per kwartaal of jaar
  • instructies, handleiding, ...
  • contact, …

vindt u op de website van de OVAM: