Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vuur maken in of nabij een natuurgebied (kampvuur, kookvuur, fakkeltocht)

Vuur maken in of nabij een natuurgebied (kampvuur, kookvuur, fakkeltocht)

Minder dan 25 meter van bos of 100 meter van heide

Wilt u in of vlak bij een natuurgebied een vuur maken, dan moet u:

 • een afwijking van het verbod op vuur maken uit het Bos- en Natuurdecreet aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (Een toestemming van de eigenaar, beheerder, gemeentebestuur en lokale brandweer dienen eveneens in uw bezit te zijn.)
 • toelating vragen aan de eigenaar van het gebied.

Is het natuurgebied eigendom van Natuur en Bos?

Vraag zowel de afwijking op het verbod als toelating van de eigenaar aan via e-mail aan Natuur en Bos:

Is het natuurgebied eigendom van een privé-eigenaar, openbaar bestuur of erkende natuurvereniging?

Wie is de eigenaar van een natuurgebied?

Weet u niet wie de eigenaar is van het natuurgebied? Raadpleeg deze kaart(opent in nieuw venster). Donkergroene gebieden zijn eigendom van Natuur en Bos, okergele gebieden van een openbaar bestuur en niet-ingekleurde gebieden zijn private eigendom. Voor privé-eigenaren richt u zich tot de desbetreffende gemeente.

Meer dan 25 meter van bos of 100 meter van heide

U mag vuur maken als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • u hebt toestemming van de eigenaar van de grond en de eigenaar of exploitant staat kampvuren toe
 • de eigenaar of exploitant maakt schriftelijke melding bij CBS (college van burgemeester en schepenen) van de mogelijkheid om op zijn terrein kampvuren aan te steken
 • de burgemeester, het CBS, de politie, brandweer of andere verantwoordelijke instantie verbiedt het aansteken van kampvuren niet wegens brandgevaar of droogte (zie ook ‘algemeen verbod tijdens droogte’)
 • eventuele bijkomende voorwaarden die de burgemeester, het CBS, de politie, de brandweer of een andere verantwoordelijke instantie heeft opgelegd, worden gerespecteerd.

Algemeen verbod tijdens droogte

Tijdens periodes van droogte kan er een algemeen verbod zijn op het maken van vuur. Het Agentschap voor Natuur en Bos kondigt dergelijk verbod aan. Op hun website vindt u de meest recente info over de actuele waarschuwingen/risicocodes voor natuurbranden per provincie(opent in nieuw venster).

 • Kampvuren zijn enkel mogelijk bij code groen en geel.
 • Kookvuren blijven altijd mogelijk.

Algemene voorwaarden bij het maken van vuur

 • Zorg dat er geen brandbare materialen in de omgeving van het vuur aanwezig zijn.
 • Gebruik geen brandversnellers maar enkel aansteker of lucifers.
 • Laat het vuur nooit onbeheerd achter.
 • Voorzie blusmiddelen.
 • Doof het vuur altijd na de activiteit.