Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vuur maken in of nabij een natuurgebied (kampvuur, kookvuur, fakkeltocht)

Vuur maken in of nabij een natuurgebied (kampvuur, kookvuur, fakkeltocht)

Een kamp of kookvuur maken in bos of natuurgebied?

In bossen en natuurgebieden is het verboden vuur te maken, behalve op de plek waar er een permanente kampvuurkring in het natuurbeheerplan of de toegankelijkheidsregeling is voorzien. Dat kunt u navragen bij de boswachter of de eigenaar van het perceel.

Als er géén kampvuurkring is, dan kunt u een machtiging aanvragen bij Natuur en Bos als u vuur wil maken. U hebt ook altijd de toelating van de eigenaar nodig.

Is er een kampvuurkring of hebt u een machtiging om vuur te maken gekregen? Dan moet u altijd nog de huidige -risicocode m.b.t. brandgevaar(opent in nieuw venster) checken, want die beslist uiteindelijk of en welk vuur u precies mag maken (altijd binnen de kampvuurkring):

  • Code groen en geel: algemeen vuurverbod behalve voor kookvuren (in alle vormen) en kampvuren
  • Code oranje: algemeen vuurverbod behalve voor kookvuren, in de vorm van gas- of kuilvuren
  • Code rood: algemeen vuurverbod in eender welke vorm

De actuele risicocode per provincie kunt u checken op natuurenbos.be/waarschuwingen >

Opgelet: Roken is altijd verboden in de natuur

Een kamp- of kookvuur maken vlak bij bos of natuurgebied?

Buiten bossen en natuurgebieden mag u vuur maken zolang u op minstens 25 meter afstand van bosranden blijft. Van heide moet u 100 meter afstand houden, omdat dat een zeer brandbare vegetatie is.

Daarbovenop moet u toestemming hebben van de eigenaar van de grond waarop u het vuur maakt én moet die eigenaar dat vooraf schriftelijk melden aan de gemeente. De gemeente kan immers extra voorwaarden opleggen die u moet respecteren.

Waar en hoe kunt u een machtiging aanvragen?

Is het natuurgebied eigendom van Natuur en Bos?

Vraag zowel de afwijking op het verbod als toelating van de eigenaar aan via e-mail aan Natuur en Bos

Antwerpen: recreatie.ant.anb@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Limburg: recreatie.lim.anb@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Oost Vlaanderen: recreatie.ovl.anb@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Vlaams Brabant: recreatie.vbr.anb@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

West Vlaanderen: recreatie.wvl.anb@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Is het natuurgebeid eigendom van een privé-eigenaar, openbaar bestuur of erkende natuurvereniging?

Vraag toelating aan de eigenaar

Vraag de afwijking van het verbod aan bij de afdeling AVES van Natuur en Bos:

AVES Antwerpen: aves.ant@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

AVES Limburg: aves.lim@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

AVES Oost Vlaanderen: aves.ovl@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

AVES Vlaams Brabant: aves.vbr@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

AVES West Vlaanderen: aves.wvl@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Wie is de eigenaar van een natuurgebied?

Weet u niet wie de eigenaar is van het natuurgebied? Raadpleeg deze kaart.(opent in nieuw venster) Dondergroene gebieden zijn eigendom van Natuur en Bos, okergele gebieden van een openbaar bestuur en niet ingekleurde gebieden zijn private eigendom. Voor privé-eigenaren richt u zich tot de desbetreffende gemeente.

Hou rekening met deze tips als u vuur maakt

Wees altijd voorzichtig als u een vuur maakt in het bos. Enkele tips:

  • Doof het vuur meteen na gebruik
  • Zorg dat er geen brandbare materialen in de omgeving van het vuur aanwezig zijn.
  • Gebruik geen brandversnellers maar enkel aansteker of lucifers.
  • Laat het vuur nooit onbeheerd achter.
  • Voorzie blusmiddelen.
  • Maak het vuur niet onnodig groot. Hou het binnen de perken.