Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meldpunt voor schadelijke uitheemse dier- en plantensoorten

Meldpunt voor schadelijke uitheemse dier- en plantensoorten

Invasieve exotische dier- en plantensoorten zijn planten of dieren die van nature niet in onze streken voorkomen én die voor problemen zorgen. De Vlaamse overheid deze invasieve soorten zo snel mogelijk opsporen, zodat ze kan ingrijpen vooraleer de populatie te groot wordt.

Invasieve exoten kunnen de biodiversiteit in gevaar brengen, economische schade berokkenen of problemen veroorzaken voor de volksgezondheid.

Melden

Op Waarnemingen.be kunt u melden waar de overlastsoorten zich bevinden(opent in nieuw venster). Daarvoor moet u wel eerst een account aanmaken.

Terreinbeheerders en lokale overheden zullen dan maatregelen treffen indien nodig. Op de site vindt u ook herkenningsfiches. Die fiches kunnen u helpen om de verschillende soorten te onderscheiden.