Gedaan met laden. U bevindt zich op: Reactie opdrachthouder op procedure tot het stilleggen van de 3M-productieprocessen - 29.10.2021

Reactie opdrachthouder op procedure tot het stilleggen van de 3M-productieprocessen - 29.10.2021

Opdrachthouder Karl Vrancken reageert op de opstart van de procedure tot het (tijdelijk) stilleggen van de productieprocessen van 3M.

Karl Vrancken, opdrachthouder voor de Vlaamse regering voor de coördinatie van de aanpak van de PFAS-problematiek, reageert op de beslissing om de procedure tot – tijdelijk – stilleggen van de productieprocessen bij 3M op te starten:

“We kregen in de voorbije weken een heel duidelijk zicht op de verontreiniging van bodem, grondwater en voeding. De gemeten PFAS-waarden in het bloed van de ongeveer 800 inwoners van Zwijndrecht leerde ons bovendien dat voor 60% van de bevolking ‘de korf vol is’. De ontbrekende component is de verspreiding van PFAS door 3M via de lucht. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in alle processen bij 3M die PFAS-emissies veroorzaken, zowel nu als in het verleden. Met dat cruciale element krijgen we een volledig beeld op de omvang van de verontreiniging. Want maatregelen moeten niet alleen gaan over wat de mensen zelf doen, maar ook over hoe we de verontreiniging aan de bron kunnen aanpakken.

Vandaag ben ik op een informatiedag waar de inwoners van Zwijndrecht met al hun vragen terecht kunnen. Dat verloopt in een bijzonder positieve sfeer. De mensen hebben veel, meestal heel concrete vragen. We merken wel dat ze zich niet meer op hun gemak voelen om buiten te komen in hun eigen straat. De bewoners hebben hoge PFAS-waarden in het bloed en vragen zich af hoe het nu verder moet. Om hen een houvast te bieden, is het belangrijk om de bron van de verontreiniging aan te pakken.”

Terug naar PFAS-vervuiling - Persberichten