Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten

Schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten

Voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten heeft u in de meeste gevallen een brede weersverzekering nodig om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds. Dat hangt af van het type natuurramp.

Overstromingen

Voor schade veroorzaakt door overstromingen kunt u steeds een schadevergoeding aanvragen, ook als u geen brede weersverzekering heeft. De schadevergoeding wordt berekend volgens de standaardprocedure voor natuurrampen.

Opgelet: heeft u een brede weersverzekering die dekking biedt voor overstromingen? Dan wordt het bedrag dat u krijgt via die brede weersverzekering, afgetrokken van de schadevergoeding die u krijgt van het Vlaams Rampenfonds.

Andere erkende natuurrampen

Voor deze erkende natuurrampen kunt u enkel nog een schadevergoeding aanvragen als u een brede weersverzekering heeft afgesloten voor minstens 25% van het teeltareaal:

  • schade veroorzaakt door vorst
  • storm en rukwinden
  • sneeuw- of ijsdruk
  • hevige of aanhoudende regen
  • ernstige droogte
  • hagelschade.

Het gaat bovendien over een gedeeltelijke schadevergoeding. Meer informatie over de berekening van de gedeeltelijke schadevergoeding.

Bedragen

Het bedrag dat u krijgt voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten door de ‘andere natuurrampen’ (hierboven opgesomd), hangt af van het percentage van uw totale teeltareaal dat verzekerd is. Het totale teeltareaal is de som van de perceelsoppervlaktes van de hoofdteelten, geregistreerd in uw verzamelaanvraag van het jaar van de ramp.

Het bedrag van de schadevergoeding neemt tot 2024 elk jaar af.

Vanaf 2025 kunt u geen schadevergoeding meer aanvragen voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe verzekerbaar is door een brede weersverzekering.

Premiesubsidie brede weersverzekering

U kunt een subsidie krijgen voor de verzekeringspremie die u betaalt voor de brede weersverzekering. Vraag de subsidie aan(opent in nieuw venster) bij het Departement Landbouw en Visserij.

Protocollen

Het Vlaams Rampenfonds sloot twee protocollen af met het Departement Landbouw en Visserij. De protocollen regelen de uitwisseling van gegevens tussen beide departementen zodat ze hun taken kunnen uitvoeren zonder dat ze dezelfde gegevens meerdere keren moeten opvragen bij hun klanten.

Lees meer over de protocollen