chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Regels voor sortering en ophaling van afval bij bedrijven

  Bij bedrijven in Vlaanderen moeten volgende afvalstoffen apart worden ingezameld:

  • pmd-afval
  • klein gevaarlijk afval (KGA)
  • glasafval
  • papier- en kartonafval
  • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
  • groenafval
  • textielafval
  • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
  • afvalbanden
  • puin
  • afgewerkte olie
  • gevaarlijke afvalstoffen (oplosmiddelen (solventen), verven en lakken...)
  • asbestcementhoudende afvalstoffen
  • afgedankte apparatuur en containers die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
  • afvallandbouwfolies
  • afgedankte batterijen en accu’s
  • houtafval
  • metaalafval.

  Voor meer informatie over deze afvalstromen en de manier waarop u die apart moet inzamelen, kunt u terecht bij uw afvalstoffeninzamelaar.

  VAL-I-PAC geeft premies aan bedrijven die inspanningen leveren om hun verpakkingsafval te sorteren.

  Verplicht contract voor de ophaling van bedrijfsrestafval

  Elk bedrijf in Vlaanderen moet een contract afsluiten met de afvalinzamelaar van het bedrijfsrestafval. Als het bedrijfsrestafval kan worden meegegeven met de tweewekelijkse gemeentelijke inzamelronde van huishoudelijke afvalstoffen en de maximumhoeveelheid daarbij niet wordt overschreden, geldt de contractverplichting niet.

  Niet-naleving

  Bij niet-naleving van de verplichtingen kan een proces-verbaal worden opgemaakt door milieuambtenaren, de milieu-inspectie, de politie en in bepaalde gevallen door de OVAM.

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Ook in Brussel moeten bepaalde niet-huishoudelijke afvalstoffen gescheiden van het restafval aangeboden worden.

  Publicaties

  Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe?

  De brochure geeft bedrijven informatie over de manier waarop ze beter met afvalstoffen en materialen kunnen omgaan.