chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Zwerfvuil en sluikstort

  Niemand wil in een vuile straat wonen en niemand picknickt graag in een park vol zwerfvuil. Maar afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is ook duur. In Vlaanderen gaat het over duizenden tonnen per jaar. De opruim van het zwerfvuil kost meer dan 60 miljoen euro per jaar. Dat is bijna 10 euro per inwoner.

  De steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid op hun grondgebied. De wegbermen langs de gewestwegen en autosnelwegen in Vlaanderen worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer.

  Zwerfvuil

  Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes, …

  De overheid probeert op verschillende manieren het zwerfvuil te verminderen. Bijvoorbeeld door de omgeving goed in te richten. Een aantrekkelijke buurt dwingt respect af. En het helpt natuurlijk als er voldoende vuilnisbakjes staan op de juiste plaatsen en als er regelmatig veegrondes zijn. Maar vaak is dat niet genoeg om zwerfvuil tegen te gaan.

  • Op de website Mooimakers.be vindt u onder meer campagne-informatie, promotiemateriaal en lespakketten.
  • Gemeenschapswachten kunnen iemand aanspreken die iets op de grond gooit. Maar ook een straatverantwoordelijke die regelmatig zwerfvuil opruimt, kan voor sociale controle zorgen. Ook boetes zijn natuurlijk mogelijk.
  • Buurtbewoners die mee zorg dragen voor hun buurt, kunnen ondersteuning krijgen. Organiseert u een opruimactie? Houdt u een plek of een traject proper, alleen of met een groep? Voeg uw actie toe op de online actiekaart. Uw naam verschijnt dan bij de zone die u opruimt. Wie online zo een plek ‘claimt’, krijgt automatisch informatie over mogelijke ondersteuning van de gemeente, stad of intercommunale. Veel gemeenten zorgen voor zakken, handschoenen of grijpstokken of de ophaling van het verzamelde afval.

  Sluikstort

  Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden:

  • op plaatsen waar het niet mag
  • op momenten waarop dat niet is toegelaten
  • en/of in de verkeerde bakken of containers.

  Sluikstort kunt u melden aan de gemeente of stad waar het probleem zich voordoet. Vaak kan dat met een digitaal meldingsformulier. U vindt dat op de website van de gemeente of van de afval-intercommunale.

  De moeilijkste stap in de strijd tegen zwerfvuil is die van bewustwording naar aanpassing van het gedrag.

  Jan Verheyen, Woordvoerder OVAM

  Publicaties

  Studie kostprijs en hoeveelheid zwerfvuil in 2013

  Het onderzoek heeft twee hoofddoelstellingen: een realistische inschatting maken van de hoeveelheid opgeruimd zwerfvuil op het openbaar domein in Vlaanderen gedurende een jaar (2013) en het in kaart brengen van de totale kostprijs van het zwerfvuilbeleid in Vlaanderen gedurende een jaar (2013).