Meldpunt voor schadelijke uitheemse dier- en plantensoorten

Invasieve exotische dier- en plantensoorten zijn planten of dieren die van nature niet in onze streken voorkomen én die voor problemen zorgen. Ze brengen de biodiversiteit in gevaar, berokkenen economische schade of veroorzaken problemen voor de volksgezondheid. Daarom wil de Vlaamse overheid deze invasieve soorten zo snel mogelijk opsporen, zodat ze kan ingrijpen vooraleer de populatie te groot wordt.

Op waarnemingen.be kunt u melden waar de overlastsoorten zich bevinden. Daarvoor moet u zich wel registreren. Terreinbeheerders en lokale overheden zullen dan maatregelen treffen indien nodig. Op de site vindt u ook herkenningsfiches. Die fiches kunnen u helpen om de verschillende soorten te onderscheiden.

Publicaties

Technisch vademecum beheer van invasieve uitheemse planten

Het vademecum brengt de problematiek van invasieve uitheemse planten in Vlaanderen onder de aandacht en moedigt een correct beheer aan. Op die manier kan de overlast door invasieve exoten aangepakt worden om zo, samen met doelgroepen en sectoren, te komen tot meer inheemse natuur. Het maakt deel uit van een reeks vademecums die het Agentschap voor Natuur en Bos ontwikkelt ter ondersteuning van

(exclusief verzendkosten 4,95)

Japanse duizendknoop in Vlaanderen

De Japanse duizendknoop is een uitheemse plantensoort die schade aanricht. De folder bevat meer informatie over de plant en licht toe hoe hij kan worden bestreden.

Invasieve duizendknoop. Beslishulp voor beheerders

De beslishulp helpt bij het uitwerken van een goede beheerstrategie voor invasieve duizendknoop. Het is belangrijk de juiste doelstelling te kiezen en daarnaast in te zetten op preventie, controle en nazorg. Door een aantal vragen te beantwoorden, kom je tot een advies voor jouw specifieke situatie.

Invasieve duizendknoop in Vlaanderen. Een kader voor goed beheer

Het rapport wil de kennisopbouw en ‐uitwisseling in verband met invasieve duizendknoop bevorderen. Het bundelt informatie over de herkenning, verspreiding en impact van invasieve duizendknoop en geeft een overzicht van goede beheerpraktijken, met inbegrip van preventieve strategieën, uitroeiing, inperking en controle.

Contact

Agentschap voor Natuur en Bos

Adres
Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 81 02
Fax
02 553 81 05
E-mail
Website
Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 12:0013:00 - 16:00