chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Premie voor bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor nieuwe eigenaars

  Om leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, gelegen in het Vlaamse Gewest, tegen te gaan, kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden (sloop- en/of ontmantelingswerken). Het vastgoed moet wel opgenomen zijn in de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

  Voorwaarden

  U kunt een premie krijgen zowel als natuurlijke persoon als als rechtspersoon (incl. vzw’s) en als u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Het onroerend goed moet in de Inventaris zijn opgenomen. Als bewijs geldt het registratieattest.
  • U mag ten hoogste 2 jaar de nieuwe eigenaar zijn van het onroerend goed op het moment van de premieaanvraag
  • Het bedrag van de werkelijk gedragen saneringskosten moet minimum 24.750 euro zijn (excl. btw)
  • De kadastrale oppervlakte moet ten minste 5 are zijn.

  Meer informatie over de voorwaarden kunt u nalezen op de website.

  Bedrag

  De financiële tegemoetkoming bedraagt 90% van de uitgevoerde werken.

  Contact

  Departement Omgeving