Onderwijs voor langdurig zieke leerlingen

Soms kunnen kinderen wegens ziekte langere tijd niet gewoon naar school. Er bestaan verschillende initiatieven om hen toch de kans te geven les te volgen:

  • Kinderen en jongeren die langdurig in een ziekenhuis of preventorium verblijven kunnen terecht in een ziekenhuisschool (buitengewoon onderwijs type 5):
  • Kinderen die in een dienst voor kinderpsychiatrie verblijven kunnen in sommige gevallen in die dienst terecht voor onderwijs.
  • Langdurig of chronisch zieke kinderen en jongeren die aan de voorwaarden voldoen, hebben recht op Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH). TOAH is een officiële regeling en wordt door de school georganiseerd. 
  • Naast het officiële systeem kunnen langdurig zieke leerlingen voor onderwijs aan huis ook terecht bij verschillende vrijwilligersorganisaties voor onderwijs. (Let op: deze organisaties zijn niet erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.)
  • Verder is er het initiatief van Bednet om via afstandsonderwijs zieke kinderen ‘naar school te laten gaan’. Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke leerlingen tussen 6 en 18 jaar in Vlaanderen via internet met hun eigen klas. Een computer in de klas van het zieke kind wordt verbonden met een computer bij het kind thuis of in het ziekenhuis. Via speciale software en webcamera's volgt de leerling 'live‘ alles wat er in de klas gebeurt en kan hij de lessen volgen. Hij kan vragen stellen en met zijn klasgenoten praten. Bednet is zowel voor de school als voor de zieke leerling gratis.