chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Detachering voor leraren

  Vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden van het onderwijs kunnen tijdelijk gedetacheerd worden naar een organisatie buiten de school. Daar werken ze aan een opdracht in het belang van het onderwijs, bv.

  • in de culturele sector
  • in een milieu-educatieve organisatie
  • bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
  • bij een onderwijskoepel
  • in een Europese school
  • ...

  U kunt het verlof wegens (bijzondere) opdracht voltijds, halftijds of deeltijds verkrijgen. De duur van uw detachering wordt afgesproken tussen uw schoolbestuur, de organisatie waar u gedetacheerd wordt en uzelf. 

  Als gedetacheerde blijft u werknemer van uw schoolbestuur. Uw salaris wordt dus verder uitbetaald via uw werkstation. De organisatie waar u voor werkt betaalt de volledige loonkost terug aan het ministerie. U overlegt met de organisatie waar u gaat werken over arbeidsvoorwaarden en vakantieregeling. Na afloop van de detachering keert u terug naar uw school en neemt u uw onderwijsopdracht terug op.

  Er bestaat geen centrale lijst van projecten voor detachering. U moet zelf op zoek gaan. U kunt vacatures voor gedetacheerde leerkrachten vinden in de nieuwsbrief voor leraren van Klasse ('Op donderdag‘), de leerkrachtendatabank van de VDAB, vakbondskrantjes, op de websites en in de (personeels)bladen van de onderwijsnetten en -koepels, bij de diocesane diensten van het katholiek onderwijs, ...

  Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de organisatie waarbij u solliciteert (of al werkt), bij uw schoolbestuur of bij de Cel Detacheringen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

  Contact

  Cel Detacheringen

  Tel.: 02 553 91 54
  E-mail: personeel.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be