14C: dateren met radiokoolstof. Handleiding

De toepassing van radiokoolstofdateringen op organisch en anorganisch materiaal uit archeologische sporen, landschappelijke elementen of gebouwd erfgoed heeft sinds de ontdekking van deze methode in het midden van de 20ste eeuw een ware aardverschuiving teweeggebracht in de kennis van het verleden. De zogenaamde ‘radiokoolstof-revolutie’ zorgde de afgelopen decennia voor een beter afgelijnd chronologisch kader van verschillende culturele perioden en natuurlijke processen, en voor een preciezere datering van gebeurtenissen uit het verleden. De handleiding is bedoeld voor erfgoedonderzoekers die hun kennis over de radiokoolstofdateringstechniek willen aanscherpen.

14C: dateren met radiokoolstof. Handleiding

Publicatiedatum
februari 2019
Publicatietype
Handleiding
Auteur(s)
Kristof Haneca, Anton Ervynck, Marc van Strydonck
Reeks
Handleidingen agentschap Onroerend Erfgoed nr. 21
ISBN
25657003
Meer informatie
website OE, website OAR