20 jaar peilen in Vlaanderen! : de survey sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen

Sinds 1996 peilt de survey Sociaal-culturele verschuivingen naar waarden, opvattingen, overtuigingen en gedragingen van Vlamingen met betrekking tot maatschappelijke en beleidsrelevante thema’s. In die context bevraagt de Studiedienst Vlaamse Regering (SVR) jaarlijks ongeveer 1500 inwoners. De survey is uitgegroeid tot een belangrijk meetinstrument om de sociaal-culturele omgeving waarin en waarvoor de Vlaamse overheid werkt, jaarlijks af te tasten. De verzamelde gegevens vormen grondstoffen voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie en voor wetenschappelijk onderzoek .

20 jaar peilen in Vlaanderen! : de survey sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen

Publicatiedatum
januari 2017
Publicatietype
Studie
Auteur(s)
Ann Carton, Jan Pickery, Dries Verlet
ISBN
9789040303838