Algemeen waterverkoopreglement

Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen.

Document_C 15737_TW.pdf

Publicatiedatum
maart 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's