Beleidsnota 2014-2019. Onderwijs

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het onderwijsbeleid voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Beleidsnota 2014-2019. Onderwijs

Publicatiedatum
oktober 2014
Publicatietype
Beleidsdocument
Auteur(s)
Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs