Beschermde stads- en dorpsgezichten in Vlaanderen

De folder geeft een overzicht van de regelgeving die van toepassing is op beschermde stads- en dorpsgezichten in Vlaanderen. Ze geeft informatie over de beschermingsprocedure, de rechtsgevolgen van een bescherming en de premies.

Beschermde stads- en dorpsgezichten in Vlaanderen

Publicatiedatum
oktober 2016
Publicatietype
Folder