Startnota voor de milieubeleidsovereenkomst (MBO) betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie. Advies Minaraad

Advies over de startnota voor de milieubeleidsovereenkomst (MBO) betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie. De nota vormt het startpunt van de onderhandelingen met de sector en schetst de belangrijkste doelstellingen van het Vlaamse Gewest.

Startnota voor de milieubeleidsovereenkomst (MBO) betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie. Advies Minaraad

Publicatiedatum
februari 2018
Publicatietype
Beleidsadvies