Compilatiestudie betreffende de seismiciteit in Vlaanderen

In dit rapport maakt men een bilan op van de huidige kennis over de seismische activiteit en de seismische gevarenkans in Vlaanderen en zijn omgeving. Hoewel bij ons de algemene opvatting heerst dat aardbevingen hier niet voorkomen, blijkt uit dit rapport dat dit beeld bijgesteld moet worden. Binnen Noordwest-Europa is het ruime gebied rond België één van de meest seismisch actieve. In het verleden, tot zelfs in de 20e eeuw, zijn er verschillende aardbevingen geweest die ook in Vlaanderen significante schade veroorzaakt hebben. De meest recente waarvan ook het epicentrum in Vlaanderen zelf lag was de aardbeving van 11 juni 1938 in de omgeving van Oudenaarde en Ronse.

Compilatiestudie betreffende de seismiciteit in Vlaanderen

Publicatiedatum
september 2009
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Kris Vanneste, Thierry Camelbeeck, Walter De Vos, Geert Degrande, Michiel Dusar, Wim Haegeman, Mattias Schevenels, Pascal Vancampenhout, Jozef Van Dyck, Koen Verbeeck
Opmerking
Studie in opdracht van ALBO, dienst Natuurlijke Rijkdommen. Coördinator Kris Vanneste. Samenwerking 1 Koninklijke Sterrenwacht van België, Afdeling Seismologie (KSB); 2 Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Departement Belgische Geologische Dienst (BGD); 3 K.U.Leuven, Departement Burgerlijke Bouwkunde (K.U.Leuven); 4 Universiteit Gent, Vakgroep Civiele Techniek (UGent) Coördinator Kris Vanneste; Auteurs: Thierry Camelbeeck1, Walter De Vos2, Geert Degrande3, Michiel Dusar2, Wim Haegeman4, Mattias Schevenels3, Pascal Vancampenhout2, Jozef Van Dyck3 & Koen Verbeeck1