Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen : pistes voor een meer woongericht beleid

In het advies gaat de Vlaamse Woonraad na of en hoe een meer woongericht beleid inzake dak- en thuisloosheid vorm kan krijgen. Uitgangspunt is dat het woonbeleid een belangrijkere verantwoordelijkheid dient te dragen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid. Een kwaliteitsvolle woonsituatie is immers essentieel om de maatschappelijke integratie van dak- en thuislozen te bevorderen.

Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen : pistes voor een meer woongericht beleid

Publicatiedatum
maart 2016
Publicatietype
Beleidsadvies
Reeks
Advies 2016/4