Draaiboek groenplan : richtlijnen bij het opmaken van lokale groenvisie

Het draaiboek reikt steden en gemeenten instrumenten aan om de opmaak van een groenplan in goede banen te leiden. Een groenplan maakt het mogelijk om plekken met een tekort aan groen zichtbaar te maken en opportuniteiten voor het uitbreiden of verbinden van het openbaar groen in beeld te brengen. Op die manier ontstaat een langetermijnstrategie voor groen in de gemeente.

Draaiboek groenplan : richtlijnen bij het opmaken van lokale groenvisie

Publicatiedatum
januari 2016
Publicatietype
Leidraad