Ecodesign in het Hoger Onderwijs. EHO-kit voor economische opleidingen

Eén van de wegen naar een duurzame maatschappij is ecodesign: het ontwerpen van producten die over hun volledige levenscyclus duurzaam zijn. Het werkpakket Ecodesign in het hoger onderwijs of EHO-kit bundelt kennis over ecodesign en groepeert praktijkvoorbeelden ter illustratie en inspiratie. De gekozen leerinhouden en voorbeelden moeten docenten in de economische richtingen inspireren om de studenten bewust te maken van hun rol in het beslissingsproces over duurzamere producten en diensten.

Ecodesign in het Hoger Onderwijs. EHO-kit voor economische opleidingen

Publicatiedatum
december 2016
Publicatietype
Leidraad