Erven van de toekomst: over duurzame landbouw in Vlaanderen

Samen met de andere schakels van de voedselketen vormen land- en tuinbouwbedrijven nog altijd een van de belangrijkste wervels van de Vlaamse economische ruggengraat. Heel wat gezinnen halen rechtstreeks of onrechtstreeks hun inkomen uit landbouw- of voedinggerelateerde jobs. Het is dan ook meer dan logisch dat wij die belangrijke pijler van ons economisch bestel vandaag competitief willen houden en dus veiligstellen voor de toekomst. Ook overmorgen willen we nog boerenerven in het Vlaamse landschap zien. Tegelijk weten we dat ‘duurzaamheid’ meer dan ooit een kernbegrip is van beleidsvoering en bedrijfsleiding, ook in Vlaanderen. Wat men vandaag onderneemt, heeft gevolgen voor de komende generaties, en daar moeten we terdege rekening mee houden. Dat betekent dat we over landbouw niet enkel in economische termen praten, maar gelijktijdig en gelijkwaardig ook in ecologische en sociale termen. Alleen wie in het licht van de toekomst dergelijke breed gedragen meervoudige doelstellingen deelt en nastreeft, behoudt op termijn een legitimiteit van bestaan: hij ‘erft van de toekomst’. Het wetenschappelijk onderzoek van het Steunpunt Duurzame Landbouw (Stedula) concretiseert en operationaliseert duurzaamheid voor de Vlaamse land- en tuinbouw. ‘Erven van de toekomst’ brengt de voornaamste onderzoeksresultaten bijeen, als een uitgepuurde synthese die uitnodigt om verder mee aan de slag te gaan.
Publicatiedatum
december 2006
Publicatietype
Boek
Opmerking
Met cd-rom