Garantieregeling geothermie. Gezamenlijk advies SERV en Minaraad

Advies over het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, wat betreft de garantieregeling voor aardwarmteprojecten in de diepe ondergrond.

Garantieregeling geothermie. Gezamenlijk advies SERV en Minaraad

Publicatiedatum
oktober 2017
Publicatietype
Beleidsadvies