Het economisch welzijn en de economische waarde van Vlaamse mantelzorgers

De studie focust op de relatie tussen mantelzorgintensiteit en het materieel-economisch leven van Vlamingen. Centraal staat de vraag of mantelzorg op zich dan wel de intensiteit ervan samenhang vertoont met de socio-economische positie en het economisch welzijn van Vlamingen. Voor verschillende objectieve en meer subjectieve maatstaven worden daartoe Vlamingen vergeleken die geen, beperkt en intensief mantelzorg opnemen.

Het economisch welzijn en de economische waarde van Vlaamse mantelzorgers

Publicatiedatum
december 2017
Publicatietype
Studie
Auteur(s)
Joost Bronselaer, Dirk Festraets, Dirk Moons, VĂ©ronique Vandezande, Lut Vanden Boer, Barbara Demeyer