Gelijkekansen- en Diversiteitsplan Vlaamse overheid 2016 : van intenties naar acties

Het gelijkekansen- en diversiteitsplan licht het stappenplan toe hoe de Vlaamse overheid diversiteit in het personeelsbestand wil bereiken, welke rol de dienst Diversiteitsbeleid op zich neemt en welke rol de andere actoren moeten spelen. De doelstellingen en de acties zijn gericht op een inclusieve benadering van de kansengroepen en de structurele inbedding van diversiteit binnen de organisatie.

Gelijkekansen- en Diversiteitsplan Vlaamse overheid 2016 : van intenties naar acties