Jaarboek 2006: hydrometrische waarnemingen: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne, Nete, Demer, Maas

Het jaarboek bevat de waterstanden en, wanneer ook debietbepalingen plaatsvinden, de debieten van de hydrometrische stations van het meetnet van de onbevaarbare waterlopen dat wordt beheerd door de Afdeling Water (AMWA) en van de hydrometrische stations van het meetnet van het Hydrologisch Informatiecentrum, die op de onbevaarbare waterlopen zijn ingeplant.

Jaarboek 2006: hydrometrische waarnemingen: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Be

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
december 2007
Publicatietype
Jaarverslag
Auteur(s)
Hydrologisch Informatiecentum