Jaarverslag van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen

De Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen is een onafhankelijke commissie die de toezichthoudende overheid adviseert over het houden van een volksraadpleging. Het jaarverslag beschrijft de werking van de commissie.

Jaarverslag 2017

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
maart 2018
Publicatietype
Jaarverslag