Koop-, leen- en leesgedrag in Vlaanderen. Onderzoek naar de betekenis en beleving van boeken en lezen in Vlaanderen. Rapport van 21 december 2011

Het onderzoek 'Koop-, leen-, en leesgedrag in Vlaanderen', uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Ipsos Synovate, geeft aan dat zowel het lezen, lenen als kopen van boeken in de lift zit. Rond het boek hangt bovendien een positief imago en een boek lezen heeft een merkbare sociale dimensie: iedereen praat er graag met anderen over. Naar aanleiding van de presentatie van het onderzoek overhandigde de boekensector ook een Actieplan aan de minister.
Publicatiedatum
december 2011
Publicatietype
Studie