MONEOS - metingen halftij‐eb in de Beneden‐Zeeschelde. Factual data rapport 2015

In het kader van de Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium en de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium wordt een uitgebreide systeemmonitoring in de Westerschelde en in het Zeescheldebekken uitgevoerd. Het rapport beschrijft de resultaten van de metingen die uitgevoerd worden rond halftij-eb. Sedert 2009 voert het Waterbouwkundig Laboratorium maandelijkse metingen uit waarbij de sedimentconcentratie in de Beneden-Zeeschelde bij halftij-eb in beeld wordt gebracht. Het rapport bevat de resultaten van de metingen van de sedimentconcentratie in de Beneden-Zeeschelde die in 2015 werden uitgevoerd.

MONEOS, metingen halftij‐eb in de Beneden‐Zeeschelde. Factual data rapport 2015

Publicatiedatum
mei 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Y. Levy, D. Meire, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten