Onderzoek Leerlingenbegeleiding. Hoe kwaliteitsvol is de leerlingenbegeleiding in de basisscholen en in de eerste graad secundair onderwijs?

Het M-decreet regelt hoe het Vlaamse onderwijs omgaat met leerlingen met een beperking, stoornis of handicap. De Onderwijsinspectie onderzocht in 2017 in 27 basisscholen en 28 secundaire scholen van de eerste graad hoe de scholen op beleidsniveau en de leerkrachten in de klas de zorg voor elke leerling opnemen. Het onderzoek geeft een antwoord op drie vragen: Zorgen de scholen voor een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding? Voeren de scholen een kwaliteitsvol beleid en doen zij aan kwaliteitsontwikkeling inzake leerlingenbegeleiding? Welke zijn volgens de scholen succesfactoren en drempels voor een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding?

Onderzoek Leerlingenbegeleiding

Publicatiedatum
januari 2018
Publicatietype
Rapport