Onderzoek naar trofische relaties in de Zeeschelde. Eindrapport

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het functioneren van het ecosysteem van de Zeeschelde, met nadruk op de hogere trofische niveaus. De meeste onderzoeksvragen zijn gericht op het begrijpen van het verband tussen abiotische (hydromorfologische, chemische, fysische) parameters onderling en met organismen en de onderlinge relatie tussen organismen, waardoor veranderingen bij de ene soort zich vertalen in veranderingen bij een andere soort.

Onderzoek naar trofische relaties in de Zeeschelde. Eindrapport

Publicatiedatum
februari 2019
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Auteur(s)
Frank Van de Meutter, Olja Bezdenjesnji, Dimitri Buerms, Joram De Beukelaer, Nico De Regge, Jan Soors, Jeroen Speybroeck, Thomas Terrie, Joost Vanoverbeke, Alexander Van Braeckel, Bart Vandevoorde, Erika Van den Bergh, Gunther Van Ryckegem
ISBN
1782-9054