Monitoring van het visbestand in het Zeeschelde-estuarium. Viscampagnes 2017

Het rapport presenteert de resultaten van de opvolging van het visbestand met fuikvisserij in de Zeeschelde voor het jaar 2017.

Monitoring van het visbestand in het Zeeschelde-estuarium. Viscampagnes 2017

Publicatiedatum
april 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Jan Breine, Adinda De Bruyn, Linde Galle, Isabel Lambeens, Gerlinde Van Thuyne