Over beleidsevaluatie: van theorie naar praktijk en terug

De SVR-studie komt voort uit een workshop over beleidsevaluatie die de redacteurs in 2008 organiseerden naar aanleiding van het Politicologenetmaal (Beleidsevaluatie: doel of middel?). De bijdragen die op dit congres werden gepresenteerd, werden voor de publicatie herwerkt. Hierbij werd er gestreefd naar een evenwicht tussen theoretische analyses en toegepast onderzoek. Aan de studie werkten zowel academici als mensen uit de beleidspraktijk in Vlaanderen en Nederland mee. De studie bevat diverse theoretische bijdragen over het wezen, de rol en de (vermeende) invloed van beleidsevaluatie in de publieke sector in Vlaanderen en Nederland. Diverse bijdragen bestaan uit een concrete toepassing van beleidsevaluatieonderzoek op een diversiteit van beleidsdomeinen. De studie bevat ook een ontwerp van beleidsevaluatie.

Over beleidsevaluatie: van theorie naar praktijk en terug

Publicatiedatum
maart 2009
Publicatietype
Studie
Auteur(s)
Dries Verlet en Carl Devos (red.)
Reeks
SVR-studie 2008/2