Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2017

Aan het begin van het politieke werkjaar in september spreekt de minister-president van de Vlaamse regering zijn Septemberverklaring uit in het Vlaams Parlement. De Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en over de krachtlijnen van haar beleid en de begroting 2018.

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2017