Stormrapport. Storm januari 2018

Op 3 januari 2018 werd de procedure opgestart voor Gevaarlijk Stormtij in het Zeescheldebekken. Een stormdepressie trok vanuit de Atlantische Oceaan over een groot deel van Noord-West Europa. Dit leidde tot sterke westenwinden, wat in combinatie met springtij met hoge voorspelde astronomische hoogwaters, leidde tot een Gevaarlijk Stormtij (7,16 m TAW – 16:05 03/01/2018) in het Zeescheldebekken. Het rapport illustreert de gebeurtenissen in het Zeescheldebekken.

Stormrapport. Storm januari 2018

Publicatiedatum
augustus 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
D. Meire, M. Deschamps, P. Vanderkimpen, L. Boeckx, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten 00_119_3