Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en integraal. Visie en veranderagenda. Conceptnota

De conceptnota focust op het welzijns- en zorgbeleid voor oudere personen. Belangrijk zijn onder andere de afstemming en integratie van opdrachten en taakstellingen en het vermijden van overlap tussen de diverse voorzieningen. De vragen, noden, autonomie, keuzevrijheid en de kwaliteit van leven van de oudere persoon staan hierbij centraal.

Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en integraal. Visie en veranderagenda. Conceptnota