Vlaamse armoedemonitor 2015

De vijfde editie van de Vlaamse Armoedemonitor brengt op een bevattelijke en overzichtelijke manier de armoedesituatie en –evolutie in Vlaanderen in kaart. Ze brengt verschillende armoede-indicatoren samen die gebruikt worden in Europese, federale of andere Vlaamse monitorrapporten. Deze worden aangevuld met eigen accenten en aandachtspunten gebaseerd op de prioriteiten van het Vlaamse armoedebeleid.

Vlaamse armoedemonitor 2015

Publicatiedatum
oktober 2015
Publicatietype
Rapport