Voorontwerp bestuursdecreet. Advies SERV

Advies over het voorontwerp van bestuursdecreet. De SERV vraagt een ambitieuzer bestuursdecreet dat de bestuurlijke knelpunten aanpakt en de bestuurlijke regelgeving klaar maakt voor de uitdagingen van de toekomst. Er moet ook blijvend werk worden gemaakt van bestuurlijke vernieuwingen die geen decretale verankering behoeven.

Voorontwerp bestuursdecreet. Advies SERV

Publicatiedatum
februari 2018
Publicatietype
Beleidsadvies